Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn
Email:c23lquidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Toán - Tin
Email:nthien.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Điện thoại:0916019007
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thọ Hiền
Điện thoại:0916019007
Email: nthien.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thọ Hiền
2 Đào Xuân Thanh
Điện thoại:0914290657
Email: dxthanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Thạc Sĩ
Đào Xuân Thanh
3 Nguyễn Thị Thùy Vân
Điện thoại:0918653202
Email: nttvan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Thùy Vân
4 Hoàng Thị Hà Vân
Điện thoại:0985702190
Email: hthvan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Hoàng Thị Hà Vân
5 Bạch Thị Mai
Điện thoại:0977857152
Email: btmai.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Bạch Thị Mai
Vật lí-Công nghệ
Email:nghuutuyen@lamdong.edu.vn
Điện thoại:0977857153
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Hương
Điện thoại:0914248600
Email: tthuong.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Trần Thị Hương
2 Lê Sỹ Tuân
Điện thoại:0972076810
Email: lstuan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Lê Sỹ Tuân
3 Nghiêm Thị Tươi
Điện thoại:0912479058
Email: nttuoi.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nghiêm Thị Tươi
4 Nguyễn Thị Hường Vân
Điện thoại:0915664711
Giáo viên Nguyễn Thị Hường Vân
Hóa - Sinh
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tất Thạch

Email: ntthach.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn
Đại học
Nguyễn Tất Thạch
2 Lê Thị Hồng Xuyến
Điện thoại:0987665219
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Hồng Xuyến
3 Đinh Thị Phương Anh
Điện thoại:0965974333
Email: dtpanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Phương Anh
4 Bùi Mỹ Hằng
Điện thoại:0974242429
Email: bmh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Bùi Mỹ Hằng
5 Nguyễn Thị Hồng Loan
Điện thoại:01689560739
Email: nthloan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Loan
Tổ Ngữ Văn
Email:c23lquidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thị Hoa
Điện thoại:0913422006
Email: vthoa.c3lequydon@lamdong.edu.vn
TTCM
Đại học
Vũ Thị Hoa
2 Trịnh Thị Dung
Điện thoại:0969072049
Email: ttdung.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Trịnh Thị Dung
3 Trần Thị Nguyệt
Điện thoại:0968125537
Email: ttnguyet.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Nguyệt
4 Nguyễn Thị Thành
Điện thoại:0968125537
Email: ntthanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thành
5 Nguyễn Thị Bảo Nghĩa
Điện thoại:0986245124
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Thị Bảo Nghĩa
Tổ Tiếng anh
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Nga
Điện thoại:01658274200
Email: ttnga.c3lequydon@lamdong.edu.vn
TTCM Trần Thị Nga
2 Bạch Thị Đỉnh
Điện thoại:0976811949
Email: btdinh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Bạch Thị Đỉnh
3 Mai Thị Năm
Điện thoại:01678488585
Email: mtnam.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Mai Thị Năm
4 Trịnh Thi Vy
Điện thoại:0949395877
Email: ttvy.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Trịnh Thi Vy
5 Phạm Tài Long
Điện thoại:0919440233
Email: ptlong.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Phạm Tài Long
Tổ Sử-Địa-Công dân
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Bích Phượng
Điện thoại:0977054902
Email: dtbphuong.c3lequydon@lamdong.edu.vn
TTCM
Đại học
Đỗ Thị Bích Phượng
2 Nguyễn Thị Đào
Điện thoại:01689190353
Email: ntdao.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Thị Đào
3 Nguyễn Thị Hoa Thắm

Email: nththam.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hoa Thắm
4 Lê Thùy Dung

Email: ltdung.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Lê Thùy Dung
5 Đàm Thị Thương
Điện thoại:0383123254
Email: thuongdam180@gmail.com
Giáo viên Đàm Thị Thương
Tổ Thể dục-QPAN
Email:vvtuan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Điện thoại:0988212171
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Văn Tuấn
Điện thoại:0988212171
Email: vvtuan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn
Đại học
Vũ Văn Tuấn
2 Nguyễn Văn Hải
Điện thoại:0977903603
Email: nvhai.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Tổ phó Nguyễn Văn Hải
3 Nguyễn Thành Đô
Điện thoại:02633706939
Email: ntdo.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thành Đô
4 Hồ Việt Hà
Điện thoại:0974503007
Email: hvha.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Hồ Việt Hà
Tổ Văn Phòng
Email:c23lquidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại:0975153245
Nhân viên Nguyễn Thị Huệ
2 Hà Thị Thanh Nga
Điện thoại:0948433825
Email: httnga.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Nhân viên Hà Thị Thanh Nga
3 Trần Thị Hảo
Điện thoại:01628838242
Email: tthao.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Nhân viên Trần Thị Hảo

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường THPT LQĐ

Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 25/08/2019

lượt xem: 3209 | lượt tải:606

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Thời gian đăng: 26/08/2019

lượt xem: 3019 | lượt tải:598

Công Đoàn 2019-2020

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Thời gian đăng: 07/09/2019

lượt xem: 3502 | lượt tải:670

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019-20

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019-2020

Thời gian đăng: 20/09/2019

lượt xem: 2723 | lượt tải:693
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây