Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Thứ bảy - 07/09/2019 22:40
Năm học 2019-2020, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Ngành Giáo dục triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới theo Kết luận 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 29-NQ-TW). Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, CĐGD tỉnh về nhiệm vụ năm học 2019-2020 và chương trình công tác công đoàn, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn – Lâm Hà  tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020
          
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng dự báo tình hình trong ngành và định hướng dư luận xã hội về GDĐT, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ gắn với thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; quán triệt và vận động CBNGNLĐ tích cực thực hiện nghiệm túc chủ trương đổi mới Đảng, Nhà nước và Ngành, tuyên truyền Luật Giáo dục 2019, các Nghị quyết TW4, TW6, TW7....
2. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết Đại hội XI CĐGD tỉnh, Nghị quyết Đại hội V CĐCS,  đơn vị trường học triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ; phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ Khai giảng năm học trang trọng, thiết thực. Công đoàn cơ sở phối hợp với Chính quyền tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tôn vinh, biểu dương điển hình tiến tiến.
4. Tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với chính quyền trong việc quản lý đơn vị, đặc biệt là công đoàn tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý theo các chuẩn quy định, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tham gia vào quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách của CBNGNLĐ, khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực CBNGNLĐ; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm, năng lực ứng xử văn hóa; vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.
5. Thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học, những chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa và phong trào trường giúp trường”; Phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động và triển khai phong trào “Mỗi CĐCS gắn với 01 địa chỉ nhân đạo”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đổi mới thi đua khen thưởng.
6. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện; phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thực hiện chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; tham gia xây dựng hiệu quả các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường công tác đối thoại định kỳ; ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với các đơn vị ngoài công lập; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, sáng tạo, mô phạm. Phối hợp chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến CBNGLĐ và cán bộ công đoàn. Kịp thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động bằng các hình thức phù hợp: tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ... nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.
7. Tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” gắn với Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 03/CĐN ngày 23/4/2019 về việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong các đơn vị, trường học trong toàn ngành. Tích cực hưởng ứng việc xây dựng đơn vị học tập gắn với xây dựng cơ quan văn hóa của đơn vị hàng năm. Tham gia cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, mẫu mực. 
8. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong các lĩnh vực, đáp ứng tình hình mới.
9. Triển khai các giải pháp tích cực trong quản lí và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra toàn diện, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, chú trọng kiểm tra tài chính công đoàn; kiểm tra việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền nhà trường.
10. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; tiếp tục bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh. Tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn.
11. Tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chuyền hoàn toàn từ cơ chế chỉ đạo hành chính sang cơ chế phục vụ, hỗ trợ. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn cơ sở; Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động công đoàn trên Website, Zalo, faceboot; thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020; tổ chức tổng kết năm học, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

 
                                                                             

Nguồn tin: Công Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn-Lâm Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường THPT LQĐ

Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 25/08/2019

lượt xem: 2797 | lượt tải:514

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Thời gian đăng: 26/08/2019

lượt xem: 2503 | lượt tải:514

Công Đoàn 2019-2020

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Thời gian đăng: 07/09/2019

lượt xem: 3054 | lượt tải:569

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019-20

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019-2020

Thời gian đăng: 20/09/2019

lượt xem: 2337 | lượt tải:580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây